Hur man skapar en budget

 

Att skapa en budget kanske inte känns som den mest spännande saken i världen att göra, men det är mycket viktigt om du vill få din ekonomiska situation under kontroll. Innan du börjar skapa en budget är det viktigt att inse att för att budgeten ska bli framgångsrik måste du få med så mycket information som möjligt. I slutändan kommer resultatet att kunna visa var pengarna kommer ifrån, hur mycket pengar det är och vart dem tar vägen.

 

Svårighetsgrad: Lätt

Tid som krävs: 30 minuter till 1 timme

Gör så här:

 

  • Samla all finansieringsöversikt du kan. Detta innefattar kontoutdrag, bokförda investeringar, räkningar och all information om inkomster. Nyckeln till denna process är att skapa ett månadsmedelvärde så ju mer information du kan gräva fram dessto bättre.

 

  • Gör en lista över alla dina inkomster. Om du är egenföretagare eller har några andra inkomstkällor var säker på att lista dessa också. Om din inkomst är i form av en regelbunden lön där skatterna automatiskt dras använd nettoresultat. Addera denna totala inkomst som ett månatligt belopp.

 

  • Skapa en lista med månatliga utgifter. Skriv ner en lista över alla förväntade kostnader under loppet av en månad. Detta inkluderar hyra, huslån, betalning till billån, bilförsäkringar, Livsmedel, alkohol och tobak, underhållning, kemtvätt, pensionsparande eller andra besparingar. I stort sett allt du spenderar pengar på.

  • Dela utgifterna i två kategorier: fasta och rörliga.
    Fasta utgifter är de som är samma varje månad och är obligatoriska delar av ditt sätt att leva. Där ingår kostnader såsom ditt bostadslån eller hyra, betalningar till billån, kabeltv och Internet, sophämtning, elräkningen och så vidare. Dessa kostnader de viktigaste och beloppen kommer inte att ändras i budgeten från månad till månad.

Rörliga utgifter är den typ som kommer att ändras från månad till månad och innehålla uppgifter om sådant som livsmedel, bensin, underhållning, restaurangbesök och shopping för att nämna några. Denna kategori kommer att vara viktigt vid justeringarna.

 

  • Räkna ut din månadsinkomst och dina månatliga utgifter. Om Slutresultatet visar mer intäkter än utgifter har du en bra start. Detta innebär att du kan prioritera detta överskott till områden av din budget som t.ex. pensionssparande eller att betala av lånen så skulderna försvinner snabbare. Om budgeten visar högre kostnader än inkomster innebär det att vissa förändringar måste göras.

 

  • Justera dina utgifter. Om du har korrekt identifierat och listat alla dina utgifter skulle det slutliga målet vara att dina inkomster och utgifter är lika stora. Det innebär att alla dina inkomster redovisas och blir budgeterade för.

Om du är i en situation där utgifterna är högre än inkomsten bör du titta på dina rörliga kostnader för att hitta områden att skära ner i. Eftersom dessa kostnader normalt sätt inte är livsviktiga ska det vara enkelt att skära in några kronor på några få områden för att föra dig närmare din inkomst.

Granska din budget varje månad. Det är viktigt att se över sin budget med jämna mellanrum för att se att du är på rätt spår. Efter den första månaden bör du ta några minuter att sitta ner och jämföra de faktiska kostnaderna mot vad du hade skrivit ner i budgeten. Detta kommer att visa dig vad du gjorde bra och vad du kan behöva förbättra.

Spara pengar kategorier