3 egenskapar för en framgångsrik budget

 

Att skapa en budget är inte alls speciellt svårt. De flesta människor misslyckas genom att de inte klara att upprätthålla sin budget. Det börjar oftast med goda avsikter men, precis som diet, krävs det inte mycket att kullkasta hela planen. Här är tre egenskaper du måste inneha om du vill skapa och upprätthålla en framgångsrik budget.

En positiv attityd

Du måste utan tvekan inneha en positiv inställning till att föra budget. Om du tänker på budgetering som en syssla, eller att du offrar något, kommer du få oerhört svårt att upprätthålla en budget.

Tänk inte på de negativa aspekterna av en budget, tänk istället på belöningarna. Vad kommer du uppnå om du håller dig till din budget? Du kan bli skuldfria snabbare, du kan spara pengar till en semester för hela familjen eller spara undan pengar för pensionen. Vad än dina finansiella mål må vara, så måste du se på budgeten som ett verktyg för att nå dessa mål.

Motivation

Om vi bygger vidare på den positiva inställningen, så gäller det även att bibehålla motivationen. Vad som händer med tiden är att man vänjer sig att följa sin budget, och det hela blir rutin. Om du förlorar att motivationen på vägen så kanske det inte kommer hinna bli någon rutin.

För att bli motiverad igen kan du belöna dig själv eller till och med öka dina mål. Du måste hitta något som kommer att driva dig att gå till världens ände. Om målet var att betala av billånet på åtta månader, utmana dig själv att betala bort det på sju månader. Om du klarar det så ska du belöna dig själv.

Känslan av att förverkliga sina finansiella mål är berusande, så om du kan fortsätta att pressa dig själv för att nå dessa mål kommer du att kunna behålla spänningen och motivation som krävs för att klara det.

Realistiska förväntningar

En av de största budgetkrossarna är för höga förväntningar. Om du ställer in siktet för högt blir du bara dessto mer nedslagen om du misslyckas med att nå dit. Även om det är beundransvärt att försöka åstadkomma stora saker, måste du sätta upp mål som är utmanande men realistiska.

Ett sätt att göra detta är att börja med ganska små men korta tidsramar. Om du skapar mindre stora mål under de kommande månaderna, kan du se hur chansen är att du klarar av att utföra dem, och sedan bygga på med fler mål, som du kan ställa in siktet lite högre på. Detta är inte bara ett bra sätt att hålla sig motiverad, men bidrar också till att hålla dina mål hanterbara.

Spara pengar kategorier