Information om copyright

och upphovsrätt på

internet

 

Allt material på spartipset.se är skyddat av svensk lag om upphovsrätt (1960:729)

Det innebär att all kopiering, försäljning, överlåtelse och överföring för komersiella som icke-komersiella ändamål är förbjudet utan tillstånd från spartipset.se
Det inkluderar text, bilder och grafik.

Det här innebär att du utan tillstånd inte får överför material från spartipset.se till din egen hemsida/blogg. Du får inte heller ta kopior på vårt material för att sprida dem.

Korta citat från våra texter får användas med villkor att du länkar till den sidan du har tagit dem ifrån.

 

Vill du använda dig av material från vår sida så går det bra att kontakta oss på info@blackcatmedia.se

läs mer om upphovsrättslagen